Vattuniemenkatu 14 C 38
00210 Helsinki
050-55 44 898
kari (at) talonisanta.fi
Y-tunnus 1806387-8

Lauttiksen peruskiven muuraustilaisuus 5.2.2014


Antamalla talosi salasanan voit katsoa oman yhtiösi tietoja.
Esimerkkitalon tunnus on "oma talo"

Siirry tästä oman taloyhtiösi sivuille

Putkiremonteista (PDF-tiedosto)

Asunto Oy Lauttasaarentie 43 linjasaneeraus (instagrammissa):

Asunto Oy Lauttasaarentie 43 perinteinen putkiremontti tehtiin 2013-2014.
Kuvat on ottanut hallituksen puheenjohtaja Johannes Kvist.
Kuvissa seurataan remontin etenemistä kylpyhuoneessa ja keittiössä.
Sekä asunnon muutostyötä, jossa wc laajennettiin kylpyhuoneeksi ja huoneeseen asennettiin keittiötila.


ISÄNNÖITSIJÄTOIMISTO TALON ISÄNTÄ OY

TERVETULOA KOTISIVULLE!

- Tapamme toimia...

Nimemme mukaisesti tuotamme isännöintipalveluita, jotka takaavat turvallisen, viihtyisän ja taloudellisesti ennakoitavan tavan asua.

Tapaamme toimia voi kuvailla seuraavasti:

        
  • hyvin tavoitettavissa
  • kaikkien tuntema
  • yksilöllinen
  • joustava
  • läsnä oleva
  • perhevetoinen
TAPAMME TOIMIA ISÄNNÖITSIJÄNÄ

Käyttäytyminen

         Käyttäydymme rehellisesti ja asiallisesti.
Perehdymme hoitamaamme kiinteistöön ja ylläpidämme vuorovaikutusta kiinteistönkäyttäjien kanssa.

Riippumattomuus ja tasapuolisuus

         Toimimme itsenäisesti ja asiakkaan edun mukaisesti.
Kohtelemme asiakkaitamme tasapuolisesti.

ISÄNNÖITSIJÄTEHTÄVIEN SUORITTAMINEN

Suoritettavat tehtävät

         Hoidamme asiakaskiinteistöjen juoksevan hallinnon, lainsäädännössä toimitusjohtajalle ja isännöitsijälle määrätyt tehtävät sekä muut sovitut tehtävät.

Toimeksiannot sovimme kirjallisesti ja tavoitteellisesti.

Noudatettavat säädökset, määräykset ja ohjeet

         Noudatamme lakeja ja asetuksia sekä viranomaisten antamia määräyksiä. Valvomme, että myös asiakkaan muut sopimuskumppanit noudattavat lainsäädäntöä ja viranomaisten määräyksiä.

Noudatamme asiakasyhtiön yhtiöjärjestyksen määräyksiä, yhtiökokouksen ja hallituksen antamia ohjeita sekä asiakkaiden muuten antamia ohjeita.

Isännöitsijän oikeudellinen asema

         Tunnemme oikeutemme, velvollisuutemme ja vastuumme asiakasyhtiön toimitusjohtajana.

Edustamme asiakasyhtiötä juoksevaan hallintoon kuuluvien tehtävien hoitamisessa ja tehtävissä, jotka ovat hallituksen erikseen antamia.

Asiantuntijoiden käyttäminen

         Käytämme tarvittaessa asiantuntijaa.

Ripeys ja huolellisuus

         Tehtävien suunnittelussa ja päätösten täytäntöönpanossa olemme huolellisia ja panemme päätökset täytäntöön ilman aiheetonta viivytystä.

Tiedottaminen ja raportointi

         Tiedotamme asiakkaillemme toiminnallisesti tai taloudellisesti merkittävistä isännöintiin liittyvistä asioista.

Vastaamme ilman aiheetonta viivytystä saamiimme kirjeisiin ja tiedusteluihin. Tiedotamme kiinteistön käyttäjille järkevästä ja taloudellisesta kiinteistön käytöstä.

Taloudellisuus

         Otamme toiminnassamme huomioon asiakaskiinteistöjen elinkaariedullisuuden.

Asiakkaan varojen ja arvopapereiden säilyttäminen

         Pidämme haltuumme uskotut asiakkaan varat erillään muiden asiakkaiden varoista.

Säilytämme asiakkaan varoja ja arvopapereita huolellisesti ja turvallisesti.

Asiakirjojen säilyttäminen

         Säilytämme asiakkaamme lukuun asiakirjat huolellisesti ja vähintään laissa säädetyn ajan.

Asiakirjojen hävittämisestä sovimme etukäteen.

Palkkio

         Palkkiomme on kohtuullinen ja oikeassa suhteessa tehtävän laajuuteen ja laatuun

Vaitiolovelvollisuus

         Emme ilmaise ulkopuolisille asioita ja tietoja, jotka on saatu isännöintitehtäviä suoritettaessa, ellei laki siihen velvoita tai asiakas anna siihen lupaa.

Ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen

         Seuraamme alan tutkimus- ja julkaisutoimintaa sekä osallistumme alan koulutukseen kehittääksemme ja ylläpitääksemme ammatillisia tietoja ja osaamista.

^ alkuun ^